Derese (2003m) Låga Tatra
Meny Allmänna och särskilda villkor Samarbetspartners
Startsida
Bilder
Resor och Turer
Skräddarsydda resor (prisexempel)
Anmälan
Om Freewalker
Vad säger våra deltagare?
Länkar
Kontakt
Praktisk information
Allmänna och särskilda villkor
Kontakt
Adress:
Måsg 1
260 23 Kågeröd
SVERIGE

Halalovka 47
911 08 Trencin
SLOVAKIEN

E-Post:
info@freewalker.se

Skype:
freewalker.se
Skype Me™!
Tel:
+421-902 28 15 28 (Slovakien)Avtalet
Avtalet är bindande när Freewalker skriftligen har bekräftat klientens beställning och klienten inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift.

Betalning
I samband med bekräftelsen på anmälan ska en anmälningsavgift betalas, denna speciferas i bekräftelsen och är på ca 30 procent av evenemangets totala kostnad. Denna ska betalas inom 7 dagar från det att bekräftelsen motagits.
Slutbetalningen av evenemanget ska ske minst 40 dagar före startdatum, om inte annat särskilt överenskommits.
Om klienten inte betalar evenemangets pris i enlighet med avtalet har Freewalker rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd.

Avbeställning
Klienten har rätt att avbeställa evenemanget / resan mot följande kostnader.
  • Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före startdatum ska klienten betala 30 procent av evenemangets pris, alltså anmälningsavgiften.
  • Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 14 dagar före startdatum ska klienten betala 50 procent av evenemangets pris.
  • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före startdatum ska klienten betala 75 procent av evenemangets pris.
  • Sker avbeställningen inom 24 timmar före startdatum ska klienten betala hela evenemangets pris.
Överlåtelse av avtal
Klienten får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få deltaga i evenemanget. Klienten måste underrätta Freewalker om överlåtelsen senast 7 dagar innan evenemangets startdatum. Överlåtelseavgiften är 200kr per person.

Ändrade villkor
Klienten får frånträda avtalet, om Freewalker förklarar att de inte kommer att fullgöra vad de åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för klienten.

Om Freewalker avser att bryta avtalet, eller om de vill ändra avtalsvillkoren, ska de underrätta klienten snarast och därvid lämna besked om klientens rätt att frånträda avtalet.

Frånträder klienten avtalet har han rätt till ett annat evenemang som är av likvärdig eller högre kvalitet, om Freewalker eller återförsäljaren kan erbjuda detta.

Om klienten godtar ett sämre ersättningsevenemang, har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår klienten från sin rätt till ersättningsevenemang, eller om ett sådan evenemang inte kan erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

Om efter startdatum en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska Freewalker ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad.

Fel och brister
Vid andra fel, till exempel att inkvarteringen inte håller vad som utlovats, har klienten rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Klienten har inte rätt till skadestånd om Freewalker kan bevisa att felet beror på ett hinder utanför Freewalkers kontroll, som de inte skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks, och vars följder de inte heller skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks.

Reklamation
Klienten får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Freewalker eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på evenemangets plats.

Om klienten framför klagomål som inte är obefogade, ska Freewalker eller deras lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar.

Klientens ansvar under evenemanget

Klienten är skyldig att följa de anvisningar för evenemangets genomförande som lämnas av 
Freewalkers representant. Klienten är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för evenemanget och uppträda så att övriga klienter eller andra inte störs. Om klienten på ett allvarligt sätt bryter mot detta, kan Freewalker häva avtalet.
Klienten är ansvarig för skada som denne vållar 
Freewalker genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Skador olyckor och stöld
Freewalker kan inte hållas skadeståndsskyldig för skador, olyckor eller stölder som inträffar under evenemanget. All medverkan i Freewalkers evenemang sker på egen risk.

Förseningar

Freewalker kan inte hållas skadeståndsskyldiga för eventuella förseningar som de inte rimligen kunde förutsäga. Detta gäller t ex alla typer av force majeur, onormala trafiksituationer, olyckor eller tekniska problem.

Missade startplatser
Missar en klient ett evenemangs starttid är det upp till klienten att för egna medel ansluta sig till evenemanget.


karpaterna.skPredpoved pocasia :: www.meteo.sk
Utsikt mot Kubinska hola (Mala Fatra) På väg upp mot Sedlo Polana 1837m (Nizke Tatry) Planering av extremåkning ner för Chopok 2024m (Nizke Tatry) Maly Krivan 1671m (Mala Fatra)
start på skidalpinism i Jasna (Nizke Tatry)
Chabenec 1955m från Sedlo Polana (Nizke Tatry)
ledmarkering i Nizke Tatry
Våra spår längs Nizke Tatrys huvudkamm Tidig morgon på huvudkammen i Nizke Tatry Vattenfall i Lucky (Chocske vrchy) nerför snöfält i Velicka dolina (Vysoke Tatry) På väg upp genom Velicka dolina (Vysoke Tatry)
Siroke sedlo 1826m (Belianske tatry/Vysoke Tatry) Utsikt från Velka Svistovka 2038m mot Zelene pleso 1551m (Vysoke Tatry) På väg upp mot Koprovsky Stit 2363m (Vysoke Tatry) Paus vid Vysne Koprovske Sedlo 2180m (Vysoke Tatry) Ölpaus på toppen av Vysoka 754m (Male Karpaty) Vattendroppar mellan klipporna på Velky Roszutec 1610m (Mala Fatra)

Copyright: Freewalker